Skip to main content

Privacy policy

Muziekvereniging Ons Genoegen Rhenen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en doet er alles aan uw privacy te waarborgen.

In onze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. OG houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).